• CHIA SẺ KIẾN THỨC

    Thành Công Của Bạn Tạo Nên Thương Hiệu Của Chúng Tôi!

                         

Cửa sổ hiển thị nhiều tab

Giao Dịch

Trong tab này, người ta có thể xem trạng thái của các vị trí mở và các lệnh đang chờ xử lý, cũng như quản lý tất cả các hoạt động giao dịch. Ngoài ra, tổng kết quả tài chính cho tất cả các vị trí mở được công bố trong tab này;

Diễn Giải

tab này chứa thông tin tóm tắt về tình trạng tài sản của tất cả các lệnh mở;

Lịch sử giao dịch

Là lịch sử cho tất cả các hoạt động giao dịch được thực hiện và cân bằng mà không có lệnh mở được công bố ở đây. Hiệu quả của tất cả các hoạt động giao dịch có thể được ước lượng với các kết quả được đưa ra trong tab này;

Tin tức

Tất cả các tin tức tài chính đến từ cổng thiết bị có thể được xem từ tab này. Thông tin nhanh chóng này là không thể thiếu cho việc phân tích cơ bản;

Cảnh báo

Có thể xem và đặt các cảnh báo khác nhau tại đây. Bất kỳ tệp nào được thực hiện trong môi trường hoạt động (bao gồm cả tệp sóng) và thư được gửi qua email có thể được sử dụng làm cảnh báo;

Hộp thư

Tất cả tin nhắn đến trong cổng thiết bị bằng email nội bộ được lưu trữ ở đây. Các tin nhắn điện tử cũng được gửi từ đây;

Thị trường

Mua hoặc tải ứng dụng từ ứng dụng của MQL4 tại MQL5.community.

Tín hiệu

Tab này hiển thị tín hiệu giao dịch của dịch vụ “Signal”, có sẵn để đăng ký;

Code Base

Ở đây bạn có thể tải về bất kỳ ứng dụng nào được hiển thị trong phần “Code Base” của trang web MQL5.community;

Chuyên gia cố vấn

Thông tin về hoạt động của các chuyên gia cố vấn giao dịch (robot) đính kèm, bao gồm mở / đóng các lệnh, chỉnh sửa lệnh, các thông điệp của chuyên gia (robot), vv, được hiển thị trong tab này;