• ĐỐI TÁC ĐÁNG TIN CẬY

  Chúng tôi cam kết tạo ra môi trường năng động mà vừa tôn trọng nhà giao dịch vừa cung cấp cho họ những công cụ cần thiết và tiên tiến nhất để giao dịch. Chúng tôi mở rộng và hoàn thiện mô hình kinh doanh với trọng tâm là nhu cầu của khách hàng.

                       
 • Cục Dự trữ Liên bang đề xuất các quy tắc vốn mới cho Phố Wall

  Tháng Năm 19 , 2018

  Cục Dự trữ Liên bang hôm thứ ba đề xuất các quy tắc mới có thể cho phép một số ngân hàng lớn giảm dự trữ vốn. Các ngân hàng lớn nhất ở Phố Wall không có khả năng nhận được sự cứu trợ như vậy, Fed nói. Các quy tắc mới sẽ là cải cách đầu tiên về tiêu chuẩn vốn được hình thành sau cuộc khủng hoảng tài chính.

  Details
 • Cục Dự trữ Liên bang đề xuất các quy tắc vốn mới cho Phố Wall

  Tháng Năm 19 , 2018

  Cục Dự trữ Liên bang hôm thứ ba đề xuất các quy tắc mới có thể cho phép một số ngân hàng lớn giảm dự trữ vốn. Các ngân hàng lớn nhất ở Phố Wall không có khả năng nhận được sự cứu trợ như vậy, Fed nói. Các quy tắc mới sẽ là cải cách đầu tiên về tiêu chuẩn vốn được hình thành sau cuộc khủng hoảng tài chính.

  Details
 • Cục Dự trữ Liên bang đề xuất các quy tắc vốn mới cho Phố Wall

  Tháng Năm 19 , 2018

  Cục Dự trữ Liên bang hôm thứ ba đề xuất các quy tắc mới có thể cho phép một số ngân hàng lớn giảm dự trữ vốn. Các ngân hàng lớn nhất ở Phố Wall không có khả năng nhận được sự cứu trợ như vậy, Fed nói. Các quy tắc mới sẽ là cải cách đầu tiên về tiêu chuẩn vốn được hình thành sau cuộc khủng hoảng tài chính.

  Details
 • Cục Dự trữ Liên bang đề xuất các quy tắc vốn mới cho Phố Wall

  Tháng Năm 19 , 2018

  Cục Dự trữ Liên bang hôm thứ ba đề xuất các quy tắc mới có thể cho phép một số ngân hàng lớn giảm dự trữ vốn. Các ngân hàng lớn nhất ở Phố Wall không có khả năng nhận được sự cứu trợ như vậy, Fed nói. Các quy tắc mới sẽ là cải cách đầu tiên về tiêu chuẩn vốn được hình thành sau cuộc khủng hoảng tài chính.

  Details